ASIS Finland ry‎ > ‎

YP

ASIS Finland ry:n Young Professionals -toiminnan tarkoituksena on tukea uransa aloitus- ja kasvuvaiheessa olevia jäseniä ammatillisessa kehityksessä. Toiminnan tavoitteena on siirtää kokemusperäistä tietoa onnistuneesta turvallisuustoiminnasta ja yleisistä työelämän käytänteistä aloittaville ja uransa kasvuvaiheessa oleville ammattilaisille. Tarkoituksena on tarjota jäsenistöllemme edellytykset onnistuneeseen, kansainväliset vaatimukset täyttävään työskentelyyn.

Suomessa Young Professionals -toiminnan alla on toteutettu, ja toteutetaan vierailuja nuorten ammattilaisten työympäristöihin. Tavoitteena on järjestää työpajoja, joissa ammattilaiset voivat jakaa ajatuksiaan keskenään, esimerkiksi esitellen oman työnsä tuloksia.

Kansainvälisellä tasolla Young Professionals -toiminta tarjoaa mahdollisuuden globaalin kontaktiverkoston luomiseen. Ulkomailla paikallisen ASIS-chapterin YP-osasto kykenee esimerkiksi avaamaan kontakteja paikalliseen turvallisuusmaailmaan. Useiden vuosien ajan emojärjestö ASIS International on sponsoriensa avulla tarjonnut mahdollisuuden nuorille ammattilaisille hakea matkustustukea vuoden pääkonferenssiin. Tuki on sisältänyt majoituksen konferenssin ajan, sisäänpääsyn kaikkiin tapahtumiin ja rahallisen tuen lentolippujen hankkimiseen.

On huomionarvoista, että ASIS-jäsenyyden kautta pääset käsiksi suureen määrään kansainvälisesti tunnustettuja standardeja, joiden rahallinen arvo ylittää 3 500 USD.

ASIS Internationalin määritelmän mukaisesti Young Professional on alle 40-vuotias henkilö, tai henkilö joka on vastikään aloittanut työskentelyn turvallisuustoiminnan parissa. ASIS Finland ry noudattaa tätä ohjetta ainoastaan suuntaa-antavana ohjenuorana. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita mukaan Young Professionals -toimintaan.

Lisää ASIS Young Professional -toiminnasta emojärjestön YP-sivuilla.

Mentorointi

Keskeisenä työkaluna ASIS Finland Young Professionals -toiminnassa on mentorointi. Työskentelytapaa ei ole näkyvästi käytetty turvallisuusalalla Suomessa. Sen takia olemme YP-toiminnassa lähteneet nyt rohkeasti kokeilemaan toiminnan aloitusta. Mukaan lähteville pareille on luvassa näkyvyyttä heidän toivomallaan tasolla.

Jos sinulla on kiinostusta osallistua mentorina tai aktorina, vastaa mentorointikyselyyn tästä linkistä tai suoraan sivun alalaidasta löytyvällä lomakkeella. Kyselyn tavoitteena kartoittaa kiinnostusta osallistua toimintaan sekä mielenkiinnon kohteista. Tulosten avulla pystymme saattamaan yhteen mentoreita ja aktoreita.

Kansainvälisesti ASIS International tukee vahvasti mentorointityöskentelyä. Aiheesta kansainvälisellä tasolla voit lukea tästä linkistä, josta löytyy muun muassa 20 minuutin mittainen webinaari turvallisuusalan ammattilaisten mentoroinnista.

Mentoroinnille on useita eri muotoja. Se voi tapahtua yksittäisenä istuntona, ns. Flash-mentoroinnin muodossa, tai jatkua vuosien ajan pitkäjänteisenä urakehityksen työkaluna. Näistä kerrotaan lisää esimerkiksi Security Management lehden artikkelista vuodelta 2014.

ASIS Finland YP -toiminnan tavoitteina on luoda useita pitkäjänteisiä mentorointisuhteita. Tämän kaltainen mentorointisuhde vaatii mentorilta ja aktorilta sitoutumista. Toiminnan ei ole tarkoitus viedä viikko- tai kuukausitasolla useita tunteja, vaan toimia ammatillisen kehittymisen työkaluna vuosien tai jopa vuosikymmenien ajan. Mentori ja aktori sopivat itse työskentelytapansa. ASIS Finland Ry ja Young Professionals -toiminta tarjoavat tarvittaessa tukensa mentori-aktori-pareille toistensa löytämisessä ja toiminnan kehittämisessä. Tämän vuoksi olemme laatineet ohjenuoran, jonka tarkoituksena on sitouttaa sekä mentori että aktori työskentelyyn. Ohjenuoran, joka toimii samalla myös toimintaan sitouttavana sopimuksena, löydät sivun alalaidasta.

Mentorointiohjelman tavoitteena on tarjota ammatillisen kehityksen eri vaiheissa oleville mahdollisuus ajatustenvaihtoon ja itsensä kehittämiseen. Ammatillisen kehityksen rungoksi olemme hahmotelleet seuraavat karkeat jaottelut, joita käytämme työkaluna kysynnän ja tarjonnan yhdistämisessä.


Uraansa aloittavat tulevat ammattilaiset ovat aloittaneet työskentelyn turvallisuusalalla. He voivat olla opiskelujensa loppuvaiheessa olevia opiskelijoita, alaa vaihtavia ammattilaisia, tai työtehtäviensä muuttumisen seurauksesta turvallisuuden kanssa työskentelyn aloittavia henkilöitä. Keskeisenä piirteenä ammatilliselle kehitykselle on oman työtehtävän kannalta relevanttien aihepiirien asiantuntijaksi kehittyminen. Mentoroinnin tavoitteena tässä vaiheessa on vaihtaa ajatuksia oman aihepiirin asiantuntijuudesta sekä organisaatiossa työskentelyn realiteeteista. Tämänkaltaisia asioita ovat esimerkiksi liikemaailman realiteetit ja toimiminen osana suurempaa organisaatiota.

Turvallisuuden kehittyvät ammattilaiset ovat asiantuntijoita omassa työympäristössään. Heidän uransa on edennyt kohti tilannetta, jossa aihepiirin asiantuntijuus vaihtuu henkilöiden ja kokonaisuuksien johtamiseksi. Mentoroinnin tavoitteena on vaihtaa ajatuksia ihmisten johtamisesta, esimiestyöskentelystä, tai esimerkiksi suurempien toimintakokonaisuuksien budjetoinnista. Ajatustenvaihdolla luodaan pohja, jonka avulla kehittyvä ammattilainen etenee turvallisuuden johtajaksi ja suunnannäyttäjäksi.

Turvallisuuden johtajat ja suunnannäyttäjät ovat turvallisuusalan pitkäaikaisia ammattilaisia ja edenneet esimerkiksi ammatillisesti tilanteeseen, jossa he johtavat kokonaisuuksia ja ryhmiä, vastaten turvallisuuden strategisista linjoista omassa organisaatiossaan. Heille mentorointiohjelma tarjoaa mahdollisuuden jakaa ajatuksia ja siirtää tietoa, samalla haastaen omia ajattelutapojaan kehittyvien ja uraansa aloittavien ammattilaisten kanssa. Mentoroinnin kautta turvallisuuden johtajat kykenevät ohjaamaan alan tulevien johtajien kehitystä suuntaan, jonka kokevat hyödyntävän suomalaista turvallisuusalaa.

Mentorointikysely


Mentorointikysely


ĉ
ASIS Finland ry.,
10.1.2018 klo 3.40